Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

14/09/2017 - 18:45

Quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 cho cán bộ công đoàn

TTH - Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sáng 14/9 với sự tham gia của các cán bộ công đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Thông qua hội nghị, những người làm công tác công đoàn đã nhận thức và nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cơ cấu lại và đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước…

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP