Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

26/05/2017 - 14:31

Quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân

TTH.VN - Sáng 26/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và quán triệt một số văn bản mới của Trung ương.

Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao dự và chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông báo nhanh những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

Theo đó, đội ngũ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh đã được Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu thông báo nhanh những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) tập trung vào 3 Nghị quyết quan trọng. Đó là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN…

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh là quán triệt tinh thần Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn thông báo những nội dung Kết luận 19, ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư (khóa XII) về công tác xuất bản; Quy định 65, ngày 3/2/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Quyết định 221, ngày 27/4/2009 của Ban Bí thư (khóa X) về quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân.

Sau hội nghị này, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các ngành, địa phương trong tỉnh sớm quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tinh thần của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) và các Thông báo, Quyết định của Ban Bí thư, nhằm sự đồng thuận, thống nhất cao; ra sức thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP