14/06/2016 - 19:34

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến các đồng chí ủy viên, báo cáo viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, ủy viên UBKT Đảng ủy Khối; bí thư đoàn, chủ tịch Hội CCB cơ sở trực thuộc.

Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP