Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

27/04/2012 - 17:40

Quán triệt, triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia

TTH - Ngày 27/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia. Ông Trần Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận, đóng góp, bổ sung nhiều giải pháp, nhiệm vụ thiết thực, cụ thể với quyết tâm đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác đặc biệt, toàn diện giữa 2 nước Việt Nam-Lào nói chung, cũng như giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Lào nói riêng trên tất cả các lĩnh vực, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương 2 nước. Đồng thời, tập trung thảo luận tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thiết lập và đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa Thừa Thiên Huế với một số tỉnh của Campuchia trong thời gian tới. 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình nhấn mạnh, dựa trên những nguyên tắc và tình hình thực tế địa phương, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia nói chung và Thừa Thiên Huế với các địa phương của Lào, Campuchia nói riêng; xác đinh, củng cố và tăng cường quan hệ với Lào và Campuchia là ưu tiên hàng đầu, thể hiện chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, “giúp bạn là giúp mình”. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, biên giới, giáo dục-đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư... vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước.

Thái Bình
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP