03/10/2015 - 07:36

Quan trọng nhất là xây dựng được đội ngũ cán bộ đoàn kết

TTH.VN - Tốc độ phát triển của Thừa Thiên Huế vẫn còn chậm so với nhiều địa phương khác trong nước, trong khi đó chúng ta lại có thế mạnh rõ rệt về hệ thống di tích văn hóa.

Tỉnh ta chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, chúng tôi mong muốn các đồng chí lãnh đạo tiếp tục đổi mới để đưa vị thế của Thừa Thiên Huế đi lên. Muốn được như vậy, chúng tôi nghĩ rằng Đại hội phải có được một cương lĩnh đúng, đồng thời đặt ra được những chỉ tiêu sát với tình hình thực tế của địa phương để Nhân dân phấn đấu thực hiện.

Ông Trần Hiếu Đống, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phú Bài

Vấn đề quan trọng nhất trước mắt là Đại hội phải tạo ra được đội ngũ cán bộ nội bộ Tỉnh ủy đoàn kết để có được sức mạnh tổng hợp như Bác Hồ đã dạy. Đội ngũ cán bộ này không chỉ có đủ năng lực, bản lĩnh chính trị mà còn phải biết cách chọn và sử dụng người tài, tranh thủ các nguồn chất xám để đưa Thừa Thiên Huế đi lên. Đại hội cũng cần tiếp tục có những định hướng chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là hệ thống “chân rết” tiếp xúc hằng ngày với Nhân dân ở địa bàn dân cư.

Đồng Văn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP