20/08/2014 - 18:05

Quảng bá văn hóa Tà Ôi và các dân tộc ở A Ngo

TTH - Từ ngày 19-8 đến 2-9, UBND xã A Ngo (A Lưới) tổ chức “Tuần lễ văn hóa Tà Ôi và các dân tộc xã A Ngo” lần thứ 3 năm 2014.

Các làng, bản thu thập trưng bày các hiện vật văn hóa vật thể tại Nhà sinh hoạt cộng đồng. tổ chức đánh giá tại cộng đồng về giá trị và hiện trạng văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao dân gian và làm nhà sàn biểu trưng... Đây là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9; chuẩn bị cho Hội thảo khoa học về bảo tồn văn hóa Tà ôi diễn ra vào tháng 10-2014, góp phần thực hiện Đề án “Bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới giai đoạn 2014 – 2020”. 

Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP