Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/02/2014 - 11:31

Quảng Điền: 12/17 chi hội được cấp quyền khai thác mặt nước

TTH.VN - Dự kiến trong năm 2014, 17/17 chi hội sẽ được cấp quyền khai thác mặt nước

Nhằm tạo điều kiện cho các chi hội nghề cá hoạt động theo khuôn khổ, bảo vệ tài nguyên thủy sản phá Tam Giang, UBND huyện Quảng Điền đã tiến hành giao quyền mặt nước cho chi hội nghề cá Thành Đạt, xã Quảng Công.

Theo đó, diện tích được giao quyền khai thác mặt nước 120,15 ha, bao gồm vùng đệm ranh giới hành chính giữa các xã và vùng đệm ven bờ (vùng hạn chế tối đa việc khai thác) 40,46 ha, vùng nò sáo + đáy 36,79 ha, vùng khai thác chung 42,9 ha.

Như vậy huyện Quảng Điền đã có 12/17 chi hội nghề cá được cấp quyền khai thác mặt nước. Còn 5 chi hội chưa được cấp quyền khai thác mặt nước tập trung ở xã Quảng Thái (2 chi hội), Quảng An (2 chi hội) và Quảng An (1 chi hội).

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP