13/10/2015 - 17:08

Quảng Điền: 15 tập thể, cá nhân được khen thưởng về quy chế dân chủ

TTH - Sáng 13/10, huyện Quảng Điền tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 30 - CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và sơ kết 5 năm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Qua 15 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) “về Quy chế dân chủ cơ sở” tạo sự chuyển biến về nhận thức của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nhiều mô hình hay được nhân dân đồng thuận như: mô hình cải cách hành chính “một cửa ” tại các xã - thị trấn, mô hình nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời cho dân những vấn đề vướng mắc, từng bước khắc phục những tranh chấp khiếu kiện...

Tại hội nghị, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ được Uỷ ban nhân dân huyện Quảng Điền khen thưởng.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP