Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/05/2014 - 10:42

Quảng Điền: Bội thu vụ lúa đông - xuân

TTH.VN - Đây là mùa vụ có sản lượng cao nhất từ trước đến nay

Vụ đông - xuân năm nay, tổng diện tích đưa vào gieo sạ trên toàn huyện 4.259 ha lúa, với cơ cấu giống như XI21, XI23, khang dân, TH5, 4B... Đầu vụ, tuy gặp bất lợi do thời tiết nhưng nhờ chủ động ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hầu hết các diện tích lúa phát triển khá tốt. Hiện tại, năng suất lúa toàn huyện ước đạt 63 tạ/ha.


Thu hoạch lúa đông - xuân đang được nông dân Quảng Điền tích cực triển khai 

Ông Lê Đức Ưa – Chủ tịch UBND xã Quảng Phước cho biết: “Qua thăm đồng, hầu hết các diện tích lúa của 3 HTX sản xuất nông nghiệp Đông Phước, Mai Dương và Lâm Lý đều cho năng suất cao, bình quân toàn xã đạt 66 tạ/ha, trong đó HTX Lâm Lý đạt 67 tạ/ha”.

Hiện nay, việc thu hoạch đang được nông dân Quảng Điền triển khai tích cực với phương châm: "Thu hoạch lúa đến đâu làm đất gieo cấy vụ hè - thu đến đó".

Phấn đấu đến ngày 30/5, Quảng Điền sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa vụ hè – thu.

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP