Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/09/2019 - 06:00

Quảng Điền chú trọng nâng chất lượng đảng viên

TTH - Để nâng cao chất lượng đảng viên, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã tập trung lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng tập trung rà soát, sàng lọc và cương quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi tổ chức Đảng.

Kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Tòa án Nhân dân huyện Quảng Điền

Rà soát, sàng lọc

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Theo đó, việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên từ các chi bộ được Huyện ủy Quảng Điền chú trọng triển khai và đạt kết quả.

Quá trình theo dõi, Đảng ủy xã Quảng Phước nhận thấy, có trường hợp đảng viên thuộc Chi bộ thôn Hà Đồ - Phước Lập đi làm ăn xa, thường xuyên không tham gia sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc, Điều lệ Đảng. Từ đó, Đảng ủy xã Quảng Phước và Chi bộ thôn Hà Đồ - Phước Lập tiến hành các thủ tục cần thiết để Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền xem xét và quyết định cho ra khỏi Đảng đối với đảng viên này.  

Tương tự, Chi bộ tổ dân phố Giang Đông thuộc Đảng bộ thị trấn Sịa cũng có trường hợp buộc phải cho ra khỏi Đảng vì lý do đi làm ăn xa, thường xuyên không tham gia sinh hoạt Đảng. “Thêm đảng viên thì tổ chức Đảng càng thêm mạnh. Nhưng xét thấy đảng viên đó không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên thì chúng tôi cương quyết cho ra khỏi Đảng", ông Lê Văn Lật, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sịa cho biết.

Tại Chi bộ Trường THPT Hóa Châu, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền cũng đã có quyết định xóa tên một trường hợp khỏi danh sách đảng viên do đảng viên đó vi phạm Điều 8 Điều lệ Đảng, bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí trên 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng. Hơn nữa, đảng viên này đã giảm ý chí chiến đấu, không làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Tuy đã được Chi bộ Trường THPT Hóa Châu giáo dục, nhắc nhở, nhưng đảng viên đó vẫn không tiến bộ. 

Ông Nguyễn Chơn Minh, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quảng Điền cho biết: “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã xóa tên trong danh sách đảng viên 28 trường hợp; cho ra khỏi Đảng 13 trường hợp. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã và đang chỉ đạo rà soát, sàng lọc 68 trường hợp nằm trong diện phải rà soát, sàng lọc”.

Không chạy theo số lượng

Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền xác định, trên địa bàn huyện, các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp còn ít và nhỏ lẻ, nên không đảm bảo việc làm ổn định cho người dân nói chung, một số đảng viên nói riêng, từ đó đảng viên phải đi làm ăn xa dẫn đến bỏ sinh hoạt Đảng.

“Có một số trường hợp đảng viên bỏ sinh hoạt thời gian dài, nhưng vì tình cảm nên tổ chức Đảng đó cứ để đảng viên vi phạm kéo dài. Hơn nữa, việc phối hợp giữa tổ chức Đảng nơi đảng viên sinh hoạt với tổ chức Đảng hoặc chính quyền địa phương nơi đảng viên đến làm việc, cư trú trong việc quản lý đảng viên còn nhiều bất cập, khó khăn… Những vấn đề này sẽ được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy Đảng sớm khắc phục trong thời gian tới”, ông Hoàng Đăng Khoa, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền khẳng định.

Bên cạnh rà soát, sàng lọc để đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; khắc phục dần tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, phân loại đảng viên, Huyện ủy Quảng Điền cũng đã đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên như tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; xác định rõ phương châm, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể với từng địa phương, từng vùng... “Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng ở cơ sở chú trọng công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ nông thôn, trường học, các địa bàn khó khăn, vùng ven biển, đầm phá, nhưng không chạy theo số lượng mà phải chú trọng đến chất lượng. Điều đáng mừng, hiện 100% tổ chức cơ sở Đảng ở các xã, thị trấn của huyện đều có nguồn phát triển đảng viên mới hàng năm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 319 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 2.732 đảng viên”, ông Phan Cảnh Dư, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quảng Điền cho biết.

“Huyện ủy Quảng Điền cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình; phát hiện những đảng viên yếu kém, phai nhạt lý tưởng, không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ để kịp thời xử lý, đưa ra khỏi Đảng… để xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh”, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đoàn Thị Thanh Huyền lưu ý tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2019 do Huyện ủy Quảng Điền tổ chức. 

Bài, ảnh: Anh Phong – Hải Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP