18/11/2015 - 07:15

Quảng Điền: Cuối 2015, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

TTH - Thống kê của Ban Thường trực Xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Quảng Điền, từ năm 2011 đến nay, thông qua các nguồn vốn lồng ghép, huyện đã huy động hơn 1.000 tỷ đồng xây dựng 95,2 km đường liên xã, 434 km đường thôn, xóm.

Nhân dân hiến trên 100.000m2 đất, 60 ngàn cây các loại, xây dựng 672 m2 tường rào, công trình phụ, 7.000 m3 đất đá; đóng góp 30 ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, tổng số tiêu chí (TC) của 10 xã đạt 128 TC (bình quân mỗi xã đạt 12,8 TC), tăng 5 TC so với đầu năm 2015. Trong đó, 1 xã đạt 19 TC là Quảng Phú, 2 xã đạt 16 TC là Quảng Phước, Quảng Thành, 7 xã còn lại đạt từ 13 đến 15 TC. Phấn đấu đến cuối năm 2015, toàn huyện có 20% số xã đạt 19/19 TC NTM.

Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP