Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

13/08/2014 - 10:56

Quảng Điền: Được mùa lúa hè - thu

TTH.VN - Những xã trọng điểm của huyện như Quảng Phước, Quảng An và Quảng Thành năng suất đạt trên 70 tạ/ha.

Vụ hè - thu năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc nên 3.960ha lúa của huyện Quảng Điền phát triển tốt.

Theo Phòng NN&PTNT huyện, qua thăm đồng, năng suất lúa hè - thu bình quân ước đạt 67 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Những xã trọng điểm của huyện như Quảng Phước, Quảng An và Quảng Thành năng suất đạt trên 70 tạ/ha.

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, trong những ngày này nông dân Quảng Điền đang xuống đồng thu hoạch lúa trà đầu, đồng thời đẩy mạnh chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa trà cuối để hoàn thành khâu thu hoạch trước ngày 5/9.

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP