07/12/2015 - 18:05

Quảng Điền: Hoàn thành 8/15 chỉ tiêu đề ra

TTH - Ngày 7/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Điền khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 3, trình dự thảo chương trình công tác toàn khóa của huyện ủy; báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2015;, thông qua dự thảo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; chương trình kiểm tra giám sát và triển khai nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2016.

Năm 2015 tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của huyện Quảng Điền vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong năm, Quảng Điền đã hoàn thành 8/15 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch đó là chỉ tiêu về thu ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập bình quân đầu người. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, tình hình kinh tế xã hội năm 2015 vẫn còn tồn tại những hạn chế như: tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, kinh tế trang trại chưa ổn định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa mạnh. Năm 2016, huyện Quảng Điền đề ra 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và 4 chương trình trọng điểm, trong đó tập trung một số chỉ tiêu về: thu, chi ngân sách; xây dựng trường chuẩn quốc gia; xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông nghiệp và công nghiệp; chương trình giảm nghèo; khai thác nguồn lực cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

Hội nghị được nghe ý kiến phát biểu của các ngành nhằm làm rõ thêm một số nội dung kết quả phát triển kinh tế- xã hội năm 2015, đóng góp ý kiến vào định hướng phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 của huyện. 

Việt Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP