Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

25/11/2022 - 20:11

Quảng Điền hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin COVID-19

TTH.VN - Ngày 25/11, Chánh Văn phòng UBND huyện Quảng Điền, ông Ngô Văn Đức cho biết, lãnh đạo huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 và hoàn thành tiêm đối với số lượng được phân bổ.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho học sinh 

Cụ thể, với 2.724 liều vắc xin còn tồn đọng, UBND huyện giao trách nhiệm cho Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát tham mưu UBND huyện thực hiện giao chỉ tiêu khoán cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng quản lý.

Trong đó, ưu tiên lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, học sinh, để thực hiện tiêm đại trà, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương.

Đồng thời, phát động chiến dịch tiêm chủng, quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 đầy đủ các mũi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về kết quả tiêm vắc xin COVID-19 của đơn vị mình.

Đến ngày 25/11/2022, toàn huyện đã tiêm được 197.320 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên (trong đó mũi 1, mũi 2 đạt tỷ lệ 100%), nhắc lại lần 1 là 38.706, đạt tỷ lệ 65,22%, mũi 4 là 12.911 đạt tỷ lệ 99,84%; người từ 12 - 17 tuổi 19.466 (trong đó mũi 1, mũi 2 đạt tỷ lệ 99,8%); trẻ em từ 5-11 tuổi 14.819 (trong đó mũi đạt 94,33%, mũi 2 đạt tỷ lệ 74,1%).

          Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP