07/11/2016 - 20:43

Quảng Điền huy động gần 4.600 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

TTH - Ngày 7/11, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị lần thứ 6 khóa XIII, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020.

5 năm qua, huyện Quảng Điền đã huy động trên 4.592 tỷ đồng xây dựng NTM. Từ nguồn vốn trên, toàn huyện đã bê tông hóa được 84,66 km đường giao thông nông thôn; xây mới, kiên cố, cải tạo nâng cấp 184,32 km kênh mương nội đồng, nâng tổng số kênh mương được kiên cố hóa lên 81,486 km; xây mới 195 công trình trường, lớp học; 10/10 chợ nông thôn cùng hàng trăm công trình nhà văn hóa, sân thể thao... Đến nay, đã có 1 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015 (Quảng Phú), 2 xã đạt 17/19 tiêu chí, 1 xã đạt 16/19 tiêu chí, 6 xã đạt từ 12 đến 16 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 145,9%/xã so với năm 2010.

Trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, Quảng Điền đặt ra mục tiêu, cuối năm 2016 có 1 xã đạt NTM và đến năm 2020, có 8 xã được công nhận NTM), 100% số xã đạt NTM.                                                                      

Việt Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP