Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

26/08/2015 - 06:59

Quảng Điền: Khảo nghiệm thành công giống lúa chất lượng cao

TTH.VN - Ngày 25/8, huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình giống lúa chất lượng cao BT9, OM8017, ĐB18, VN121.

Vụ hè thu 2015, Trạm khuyến Nông lâm ngư huyện phối hợp với Công ty cổ phần Giống cây trồng miền Nam tổ chức khảo nghiệm các giống lúa BT9, OM8017, ĐB18, VN121 để có cơ sở đánh giá chính xác về đặc tính năng suất, chất lượng và khả năng thích hợp của các giống trên. Diện tích bố trí khảo nghiệm: 4.000 m2, mỗi giống lúa tham gia khảo nghiệm: 1.000 m2 .

Qua khảo nghiệm bước đầu, các giống OM8017, ĐB18, VN121 có khả năng chống đổ tốt, ít sâu bệnh, chất lượng gạo ngon, giống OM8017, VN121 có năng suất tương đương với giống đối chứng TH5.

Riêng giống BT9 có nhược điểm là cây yếu, lá non mềm, chống đổ kém, sâu bệnh gây hại nhiều hơn so với những giống khác.

 

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP