Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

03/03/2016 - 22:33

Quảng Điền nâng cao chất lượng dịch vụ công

TTH - Ngày 3/3, huyện Quảng Điền tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn II (2016-2020).

Theo Chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020, huyện Quảng Điền tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý trên các lĩnh vực được xây dựng, phù hợp với yêu cầu quản lý thực tiễn và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kiện toàn bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước huyện và các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng dịch vụ công. Dịp này, huyện Quảng Điền đã tặng giấy khen cho 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích trong lĩnh vực cải cách hành chính.

Hoàng Loan

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP