Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

15/05/2014 - 17:09

Quảng Điền: Năng suất lúa đông xuân tăng 4,32 tạ/ha

TTH - Vụ đông xuân 2013-2014, Quảng Điền đưa vào gieo trồng 5.967,9 ha, giảm 32,2 ha so với vụ đông xuân năm trước.

Trong đó, diện tích lúa 4.249 ha, đạt 99,2% kế hoạch; cây công nghiệp và hoa màu là 1.718,9 ha. Mặc dù bị ảnh hưởng của các đợt rét đậm từ đầu vụ và sâu bệnh gây hại nhưng nhờ thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật nên năng suất lúa đạt 62,6 tạ/ha, tăng 4,32 tạ/ha so với vụ đông xuân 2013-2014. Địa phương đang phấn đấu thu hoạch xong trước ngày 20/5. Huyện chủ trương thu hoạch đến đâu làm đất gieo cấy vụ hè thu đến đó, phấn đấu diện tích lúa gieo thẳng sẽ hoàn thành xong trước ngày 30/5. Đối với cây công nghiệp ngắn ngày và hoa màu phải gieo trồng sớm để kịp thời thu hoạch trước mùa mưa lũ.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP