03/09/2015 - 18:07

Quảng Điền: Phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi

TTH - Sáng 3/9, huyện Quảng Điền tiến hành lễ tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.

Năm học 2014-2015, công tác phổ cập giáo dục được các cấp chính quyền điạ phương quan tâm. Đến nay có 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Năm học 2015-2016, huyện Quảng Điền phấn đấu tỷ lệ các cháu vào nhà trẻ trên 35%, mẫu giáo trên 93%; riêng trẻ 5 tuổi đạt tỷ lệ 100%; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1...

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP