07/05/2015 - 17:54

Quảng Điền: Phấn đấu tỷ lệ người biết chữ từ 90-98%

TTH.VN - Theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, huyện tập trung vào công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho lao động.

Chiều 7/5, huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch 23/KH-UBND và Kế hoạch 49/KH-UBND của UBND huyện Quảng Điền về xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời.

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, huyện tập trung vào công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho lao động.
Trong công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục, huyện phấn đấu tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi 15 đến 60 đạt 90% vào năm 2015 và đạt 98% vào năm 2020; tỷ lệ người biết chữ được tiếp tục học chương trình giáo dục để không mù chữ trở lại đạt 85% vào năm 2015 và đạt 90% vào năm 2020.
Số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 đạt 90,9% vào năm 2015 và đạt 100% vào năm 2020; đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015.
Còn theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” hướng đến đẩy mạnh phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Thông qua việc xây dựng và từng bước nhân rộng các mô hình “gia đình học tập”, “dòng họ học tập” và “đơn vị học tập” nhằm đưa phong trào đảm bảo tính vững chắc, có tính tự giác cao, thực sự làm nòng cốt xây dựng xã hội học tập.
Theo đó, huyện cũng đề ra những nhiệm vụ giải pháp và quá trình thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị.

Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP