Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

01/11/2022 - 14:03

Quảng Điền quán triệt, triển khai các văn bản mới của Đảng

TTH.VN - Ngày 1/11, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản mới của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của hệ thống chính trị huyện.

Sản xuất trà rau má tại HTX Nông nghiệp Quảng Thọ 2, huyện Quảng Điền 

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Thắng quán triệt, triển khai Nghị quyết về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới. Theo đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng, được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, bảo đảm thực hiện đúng cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ".

Trong quá trình này, cần kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh phân công, phối hợp, phân cấp, phân quyền, gắn với nêu cao trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; giữ vững sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm nguyên tắc quyền lực đi đôi với trách nhiệm, mọi cán bộ, đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, cơ chế, chính sách, nguyên tắc và kỷ luật của Đảng.

Dịp này, các đại biểu còn được quán triệt, triển khai các quy định về công tác cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, về tiêu chí xây dựng nông thôn mới…

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP