Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

02/08/2017 - 06:18

Quảng Điền tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng

TTH.VN - Ngày 1/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền đã tổ chức Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14a – NQ/HU về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và Nghị quyết 13- NQ/HU thực hiện phát triển đô thị giai đoạn 2007-2010 đến năm 2020.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, công tác quy hoạch phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ trên phạm vi toàn huyện, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, có phân kỳ đầu tư, ưu tiên dành nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Đồng thời đã huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tập trung đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, mang tính đột phá và có tác động lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ năm 2010-2016, triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế nhà nước hỗ trợ, nhân dân thực hiện, đạt được những kết quả nhất định. Hệ thống hạ tầng thủy lợi nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, kinh nghiệm rút ra sau 10 năm thực hiện các nghị quyết. Trong đó, tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; kiên cố hóa các tuyến đê kè; hồ, đập, kênh mương; cụm công nghiệp... Ưu tiên đầu tư những dự án quan trọng, tạo sự đột phá và có tác động lan tỏa lớn trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bắc An Gia; quy hoạch chi tiết đô thị Sịa, đô thị Thanh Hà và trung tâm các xã./.

                                       Tin, ảnh:  Loan Hoàng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP