Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

24/10/2014 - 18:04

Quảng Điền: Thay đổi nhận thức về đánh bắt và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

TTH.VN - Ngày 24/10, huyện Quảng Điền phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết dự án “Huy động sự tham gia của người dân để bảo vệ môi trường phá Tam Giang”.

Dự án được triển khai với 3 mục tiêu chính: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường phá Tam Giang; thúc đẩy việc trao quyền quản lý mặt nước phá Tam Giang cho cộng đồng; hỗ trợ xây dựng các mô hình sinh kế bền vững cho 2 Quảng Thái, Quảng Lợi trong quản lý cũng như khai thác nguồnlợi thủy sản phá Tam Giang.

Qua thời gian triển khai, dự án đã giúp ngư dân chuyển đổi phương thức khai thác thủy sản; hỗ trợ kinh phí làm mới 20 lồng cá, 5 trộ chuôm cho ngư dân 2 xã Quảng Thái, Quảng Lợi. Hầu hết các lồng cá, trộ chuôm mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 lần so với đánh bắt tự nhiên cũng như góp phần thay đổi nhận thức của người dân về đánh bắt nguồn lợi thủy sản, cải thiện môi trường trên đầm phá Tam Giang.

Ngoài ra, dự án đã giúp UBND xã Quảng Thái xây dựng phương án trao quyền quản lý mặt nước cho 2 chi hội nghề cá Lai Hà và Trung Làng. 

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP