Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

10/12/2022 - 11:15

Quảng Điền thông qua kế hoạch vốn xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

TTH.VN - Sáng 10/12, HĐND huyện Quảng Điền tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 7, HĐND khóa XI để xem xét thông qua một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Số vốn vừa được HĐND huyện thông qua là nguồn lực quan trọng để Quảng Điền tiếp tục xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao 

Tại kỳ họp này, ngoài thông qua Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, HĐND huyện còn thảo luận và quyết nghị việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Theo nghị quyết được thông qua, tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 118,1 tỷ đồng; trong đó, ngân sách Trung ương là 27,6 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 90,5 tỷ đồng. Ngồn vốn này để đầu tư phát triển giao thông nông thôn; thủy lợi; hạ tầng giáo dục - xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; hệ thống chiếu sáng…

Ngồn vốn trên nhằm từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn, đô thị và kết nối các vùng gắn với bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; thực hiện lồng ghép vốn đầu tư phát triển Chương trình mục tiêu quốc gia với vốn đầu tư công và các nguồn lực khác giai đoạn 2021-2025; thu hút tối đa, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nguồn vốn đầu tư; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Việc thông qua các nghị quyết trên có ý nghĩa quan trọng để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện giai đoạn 2021-2025.

Tin, ảnh: THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP