Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

31/08/2022 - 16:35

Quảng Điền thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

TTH.VN - Chiều 31/8, HĐND huyện Quảng Điền tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, khóa XI nhằm thông qua Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện.

Theo quy hoạch, khoảng 50% đất đai ở Quảng Điền là đất nông nghiệp 

Theo Nghị quyết về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổng diện tích tự nhiên của huyện Quảng Điền là 16.288ha, trong đó, đất nông nghiệp 7.485ha; đất phi nông nghiệp 8.673ha; đất chưa sử dụng 130ha, chiếm 2% tổng diện tích tự nhiên. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 825ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 108ha; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 115ha.

Sau khi Nghị quyết được thông qua, HĐND huyện yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để các tổ chức, cá nhân được biết. Thực hiện cơ chế công khai các dự án đầu tư, từ lúc giao dự án đến quá trình triển khai thực hiện dự án để cộng đồng cùng kiểm tra, giám sát. Tuyên truyền giáo dục đến người dân về các chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện Quảng Điền thảo luận và thông qua nghị quyết về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Tin, ảnh: Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP