Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

05/04/2015 - 11:37

Quảng Điền: Thử nghiệm hai mô hình “Cánh đồng lớn”

TTH.VN - Để từng bước đưa lĩnh vực nông nghiệp phát triển bền vững, vụ Đông Xuân 2014-2015, Quảng Điền đã đưa vào thử nghiệp 2 mô hình cánh đồng lớn ở 2 đơn vị Quảng Thọ và thị trấn Sịa. Hai mô hình này bước đầu đưa vào trình diễn đã mở ra triển vọng mới cho nền kinh tế nông nghiệp của huyện.

Quảng Điền là huyện thuần nồng, hơn 85% dân cư tập trung sản xuất bằng nông nghiệp, nhưng toàn bộ diện tích nông nghiệp của huyện đều nằm trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, thiếu bền vững.

Nông dân chăm sóc lúa Đông xuân 2015

Theo ông Hoàng Vọng – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Điền cho biết: Do tình trạng sản xuất mạnh mún, nhỏ lẽ nên thường xuyên xảy ra vấn đế được mùa mất giá do tư thương ép giá.

Vì vậy, giải pháp tối ưu là phải kiến thiết lại đồng ruộng thành những vùng sản xuất tập trung, từ đó ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra những mặt hàng nông sản chất lượng cao với khối lượng lớn, nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia vào tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là con đường ngắn nhất để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

“Cánh đồng mẫu lớn” là hình thức sản xuất tập trung, phát huy mối liên kết 4 nhà, tạo đầu ra ổn định với lợi nhuận cao cho người nông dân, giúp nông dân yên tâm sản xuất. “Cánh đồng lớn” phải đạt được những tiêu chuẩn nhất định và xứng đáng là hình mẫu cho những cánh đồng khác.

Theo đó, vụ sản xuất Đông Xuân năm nay huyện Quảng Điền đã chọn 2 đơn vị HTX SXNN Quảng Thọ 1 và HTX SXNN số 2 thị trấn Sịa đưa vào 47 ha sản xuất theo quy mô cách đồng mẫu lớn, trong đó HTX Quảng Thọ 1 với diện tích 24 ha sản xuất lúa giống QR1 và giống lúa chất lượng cao NA2 với 126 người dân tham gia.

Mô hình cách đồng lớn tại đây được liên doanh với Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi tỉnh và Công ty cổ phần Cung ứng vật tư nông nghiệp tỉnh. Mô hình là sự kết hợp hài hòa giữa sản xuất kinh doanh giống và lúa chất lượng cao theo quy trình “3 giảm, 3 tăng”.

Quá trình xây dựng mô hình Công ty CP Giống cây trồng vật nuôi tỉnh đầu tư giống và bao tiêu sản phẩm thông qua đầu mối hợp tác xã. Theo hợp đồng giữa các bên, Công ty Giống cây trồng sẽ nhân bao tiêu sản phẩm lúa tươi nhưng tính theo giá lúa khô vào thời điểm thu hoạch.

Còn tại mô hình cánh đồng lớn của HTX số 2 thị trấn Sịa được đưa vào sản xuất 23 ha giống lúa RVT với 120 hộ dân tham gia. Mô hình này được liên doanh với Công ty cổ phần Giống cây trồng vật nuôi Trung ương. Theo đó, đơn vị này sẽ đảm nhận bao tiêu sản phẩm, giá thành sẽ cao hơn giá lúa khang dân 1.000 đồng/kg, tính thời điểm thu mua.

Theo nhận định của ông Lê Văn Tân – Giám đốc HTX SXNN số 2 thị trấn Sịa, đây là bước đi rất khả quan cho bà con nông dân huyện Quảng Điền. Mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” của HTX đưa vào sản xuất là loại giống lúa có sức chống chịu hạn mặn, công ty đảm nhận bao tiêu sản phẩm nên người dân tham gia mô hình không sợ bị tình trạng bị ép giá. Khi đưa vào sản xuất theo quy trình cánh đồng lớn sẽ tạo cho xã viên sự chủ động .

Để mô hình cánh đồng mẫu lớn được nhân rộng, huyện Quảng Điền cần có nhiều vấn đề giải quyết đó là: cần phải làm tốt công tác quy hoạch cải tạo đồng ruộng, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng; thu hút, liên kết với nhiều doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Cần chú trọng đầu tư cho công tác quy hoạch cải tạo đồng ruộng kết hợp dồn điền đổi thửa, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng. 

Mô hình thử nghiệm giống lúa NA2 tại xã Quảng Phước năm 2014

Để xây dựng “Cánh đồng mẫu lớn”, cần được nhân rộng không chỉ chú trọng trên cây lúa mà trên tất cả các cây trồng khác, không chỉ ở các xã đang trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới mà tất cả các địa phương đều cần phải quan tâm hướng đến. Do vậy, cần tập trung chỉ đạo để mở rộng mô hình này ngày càng có hiệu quả, thực sự là đòn bẩy để lĩnh vực nông nghiệp của huyện phát triển theo hướng bền vững và hiện đại.

 
 

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP