10/11/2014 - 17:13

Quảng Điền: Thu phí đường bộ chỉ đạt 27%

TTH.VN - Thực hiện Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, trong năm 2014, Quảng Điền đã xây dựng kế hoạch và triển khai thu phí sử dụng đường bộ theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay toàn huyện mới chỉ thu và nộp vào tài khoản Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh 312 triệu đồng, đạt 27% kế hoạch (các xã có số thu đạt tỷ lệ thấp: Quảng Phú, Quảng Thành, Quảng Thái, Quảng Lợi và thị trấn Sịa).

Để đảm bảo công tác thu phí đường bộ, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác thu phí đường bộ và hoàn tất trong tháng 11/2014.

 

Công Cường

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP