Kinh tế Xây dựng - Giao thông

17/12/2013 - 06:11

Quảng Điền triển khai nhiều công trình xây dựng nông thôn mới

TTH - Năm 2014, huyện Quảng Điền đưa vào gieo trồng 10.432 ha, năng suất lúa đạt 53,9 tấn; 93,5% diện tích sử dụng giống lúa xác nhận.

Bằng nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện triển khai thực hiện 18 mô hình sản xuất cho 8 xã, với kinh phí 832 triệu đồng. Tổ chức nghiệm thu thành công dự án “Ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học để tổ chức sản xuất rau an toàn theo hướng Vietgap” tại HTX Kim Thành và Quảng Thọ 2; tiến hành phục tráng và mở rộng diện tích gieo trồng lúa địa phương (gạo đỏ) ở HTX Tam Giang; thực hiện mô hình trồng hành lá, ngò ở HTX Số 2 Sịa; mô hình “Cánh đồng mẫu sản xuất giống 13/2” ở HTX Quảng Thọ 2 và mô hình “Cánh đồng mẫu sản xuất lúa chất lượng BT7” ở HTX Đông Vinh. Bên cạnh đó, các HTX còn chú trọng việc trồng rau sạch, rau trái vụ có hiệu quả kinh tế cao ở HTX Quảng Thọ 2, Kim Thành, Số 2 Sịa.

Hoạt động cơ giới hoá trong nông nghiệp được tăng cường góp phần đẩy nhanh tiến độ các khâu sản xuất. Đến nay đã cơ giới hoá 100% khâu làm đất, 90% khâu thu hoạch. Toàn huyện có 94 máy cày lớn, 418 máy cày nhỏ, 60 máy gặt đập liên hợp, 159 máy gặt rải hàng và 253 máy tuốt lúa.

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP