26/08/2015 - 18:11

Quảng Điền: Tuyên dương 33 tập thể, cá nhân xuất sắc

TTH - Ngày 26/8, huyện Quảng Điền tiến hành tổng kết 20 năm Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” giai đoạn 1995-2015.

Cuộc vận động này gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã góp phần tạo nên khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2010 đến nay, Nhân dân toàn huyện tự nguyện hiến gần 162 nghìn m2 đất các loại, 38 nghìn ngày công, 25,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tại hội nghị, UBMTTQ Việt Nam huyện tuyên dương, khen thưởng 11 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2015. 

Hoàng Thảo Nguyên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP