Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

17/08/2015 - 16:33

Quay trở lại nhóm “rất tốt”

TTH - Đó là mục tiêu đặt ra của tỉnh nhà trong việc nâng hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015. Có 9 giải pháp cụ thể đã được xác định để vận hành điều này ở toàn bộ máy, cải thiện từng chỉ số thành phần PCI. Trong đó, có những giải pháp quan trọng như giảm chi phí gia nhập thị trường của doanh nghiệp, cải thiện việc tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, nâng cao tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh, giảm chi phí không chính thức, nâng cao tính minh bạch và tiếp cận thông tin, thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí thời gian để thực hiện các quy định của nhà nước…

Những giải pháp này đã được xây dựng dựa trên việc phân tích, đánh giá các chỉ số PCI của năm 2014 – năm mà vị trí xếp hạng PCI của tỉnh đứng ở số 13, giảm đến 11 bậc so với năm 2013. Xét trên các tiêu chí cụ thể của tổng điểm PCI năm 2014 (giảm 5,58 điểm so với 2013) và sự tăng, giảm điểm của các chỉ số thành phần cũng như sự tăng hạng hay giảm điểm về vị thứ, có một số chỉ số mấu chốt và cơ bản nhất cần được cải thiện. Bên cạnh hai chỉ số tăng điểm nhưng lại tụt hạng là chi phí gia nhập thị trường (tăng 0,22 điểm nhưng giảm 23 bậc) và đào tạo lao động (cũng tăng 0,22 điểm nhưng giảm 12 bậc) là các chỉ số giảm điểm và giảm bậc khác, bao gồm chỉ số tính năng động và tiên phong của lãnh đạo tỉnh (giảm 1,81 điểm, tụt 46 bậc); chi phí không chính thức (giảm đến 11,75 điểm và tụt 19 bậc); hai chỉ số thiết chế pháp lý, cạnh tranh bình đẳng đều giảm 11 bậc, có 6 vấn đề đã được tỉnh xác định cần tập trung giải quyết là cung cách phục vụ doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức các cấp; tính minh bạch, chi phí gia nhập thị trường và chi phí không chính thức; công tác đào tạo nghề; chất lượng các dịch vụ tư nhân và thói quen sử dụng các dịch vụ tư nhân của các doanh nghiệp; công tác thụ lý, xét xử các vụ án kinh tế của tòa án các cấp và niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động điều hành của chính quyền cũng như định hướng phát triển của tỉnh.

Kế hoạch nâng hạng chỉ số PCI năm 2015 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành vào đầu tháng 8. Điều ấy cũng có nghĩa là thời gian còn lại của năm chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa. Hẳn nhiên là không phải đợi đến khi có kế hoạch mới có sự điều chỉnh, cải thiện và thay đổi mà mỗi cơ quan chức năng đã phải có sự rà soát lại chính mình ngay khi bảng xếp hạng PCI năm 2014 được công bố vào đầu năm 2015. Nhưng bám vào các tiêu chí cụ thể, mục tiêu cụ thể và giải pháp cụ thể để có sự cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi các nhiệm vụ, trong giải quyết, xử lý công việc để tăng cường sự kiểm tra, giám sát là điều quan trọng để đạt được mục tiêu đề ra. Đó cũng là cơ sở quan trọng để xác lập tiêu chí lâu dài và mấu chốt nhất của các chỉ số năng động, minh bạch và công khai…

Bình Lê

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP