18/04/2012 - 21:07

“Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”

TTH - Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCHTƯ Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nêu rõ: “…Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc…”.

Các biểu hiện trên là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân (dưới mọi hình thức) cần phải được kiên quyết đấu tranh quét sạch.
Bác Hồ từng xác định: “Kẻ địch gồm có ba loại. Chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc là kẻ địch rất nguy hiểm. Thói quen và truyền thống lạc hậu cũng là kẻ địch to; nó ngấm ngầm ngăn trở cách mạng tiến bộ. Chúng ta lại không thể trấn áp nó, mà phải cải tạo nó một cách cẩn thận, rất chịu khó, rất lâu dài. Loại địch thứ ba là chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tiểu tư sản còn ẩn nấp trong mình mỗi người chúng ta. Nó chờ dịp - hoặc dịp thất bại, hoặc dịp thắng lợi - để ngóc đầu dậy. Nó là bạn đồng hành của hai kẻ địch kia”.
 
Trong bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh T.L đăng trên báo Nhân Dân, ngày 3/2/1969, Người viết: “Trong lịch sử đấu tranh của Đảng và trong mọi hoạt động hằng ngày, nhất là trên mặt trận chiến đấu và sản xuất, rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng, gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành tích rất vẻ vang… Song, bên cạnh những đồng chí tốt ấy, còn một số cán bộ, đảng viên mà đạo đức, phẩm chất còn thấp kém. Họ mang nặng chủ nghĩa cá nhân, việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình trên hết. Họ không lo “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền. Họ xa rời quần chúng, xa rời thực tế, mắc bệnh quan liêu mệnh lệnh. Họ không có tinh thần cố gắng vươn lên, không chịu học tập để tiến bộ. Cũng do cá nhân chủ nghĩa mà mất đoàn kết, thiếu tính tổ chức, tính kỷ luật, kém tinh thần trách nhiệm, không chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, làm hại đến lợi ích của cách mạng, của nhân dân. Tóm lại, do cá nhân chủ nghĩa mà phạm nhiều sai lầm” .
 
Chủ nghĩa cá nhân là trái ngược với đạo đức cách mạng. Những người mắc bệnh nguy hiểm này rất sợ tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình trên báo chí. Họ thực tâm không bao giờ muốn dân chủ hóa và công khai hóa. Chủ nghĩa cá nhân rõ ràng là trở ngại lớn cho công cuộc đổi mới toàn diện và sâu sắc hiện nay đang diễn ra trên đất nước ta. Cho nên, thắng lợi của công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh từ bỏ chủ nghĩa cá nhân.
 
Hôm nay, khi đất nước mở cửa hội nhập, tác động của nền kinh tế nhiều thành phần làm cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội trở nên phong phú, đa dạng. Bên cạnh mặt tích cực của cơ chế thị trường, mặt trái của nó cũng cực kỳ tráo trở. Buôn gian, bán lận, doanh nghiệp ma, chạy công trình, chạy dự án… Cán bộ, đảng viên nếu không tỉnh táo rất dễ sa vào bẫy của cơ chế thị trường đầy cám dỗ. Cám dỗ về tiền tài vật chất, cám dỗ về chức quyền địa vị và còn nhiều cám dỗ khác. Cán bộ có chức, có quyền cần tỉnh táo nhiều hơn bởi cán bộ có chút quyền lực là “địa chỉ” mà nhóm trục lợi tìm cách tiếp cận để nương nhờ, cậy thế. Từ xã giao quen biết đến chúc tụng tặng quà rồi tiến sâu vào lợi ích kinh tế cùng chia, hình thành nhóm lợi ích lâu dài. Thách thức ấy nếu cán bộ, đảng viên chúng ta vì lợi ích cá nhân mà xa rời tính Đảng sẽ rất dễ sa ngã. Muốn loại trừ nó không có giải pháp nào tốt hơn bằng việc đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.
 
Quét sạch chủ nghĩa cá nhân rất khó trong thời đại ngày nay. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Cứ nghĩ đến Bác lòng ta sẽ trong sáng hơn và tích cực hơn, phục vụ nhiệm vụ chính trị tốt hơn, được lòng tin của nhân dân nhiều hơn.
 
Đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân là việc làm lâu dài vừa là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay. Đây là khâu đột phá quan trọng nhằm đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
 
Khi cơ chế thị trường mở cửa, Đảng ta mất biết bao cán bộ do chính họ không tu dưỡng đạo đức cách mạng để sa vào tham nhũng, quan liêu, tham lam tiền tài, vật chất, tiêu xài xa hoa lãng phí…
 
Đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân phải được tiến hành đồng bộ nghiêm túc trong Đảng. Với những người do nhận thức còn thấp mà phạm phải chủ nghĩa cá nhân thì kiên trì giáo dục giúp họ tự loại bỏ chủ nghĩa cá nhân. Đối với những người mà chủ nghĩa cá nhân đã trở thành căn bệnh kinh niên thì phải thẳng tay xử lý nghiêm theo Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.
 
Chiến Hữu – Văn Chính
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP