Thế giới Thế giới

21/02/2020 - 15:45

Quốc hội Bồ Đào Nha thông qua dự luật hợp pháp hóa cái chết nhân đạo

5 dự luật này khá giống nhau, khi tất cả các đảng đều nhất trí rằng chỉ những người trên 18 tuổi với tinh thần minh mẫn mới có thể đề nghị được chết nhân đạo nếu họ bị bệnh nặng vô phương cứu chữa...

Bên ngoài Quốc hội Bồ Đào Nha. Nguồn: Thehill

Ngày 20/2, Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua 5 dự luật về hợp pháp hóa cái chết nhân đạo và tự sát với sự trợ giúp của bác sỹ đối với những người bị bệnh nặng vô phương cứu chữa ở nước này.

223 trong số 230 nghị sỹ Quốc hội đã tham gia cuộc bỏ phiếu về 5 dự luật do 5 đảng chính trị ở Bồ Đào Nha đề xuất gồm đảng Xã hội cầm quyền, đảng Khối cánh tả, đảng Xanh, đảng Sáng kiến tự do và đảng Nhân dân-động vật-tự nhiên.

Toàn bộ 5 dự luật này đã được Quốc hội thông qua, trong đó dự luật của đảng Xã hội cầm quyền nhận được sự ủng hộ của 127 nghị sỹ và của đảng Khối cánh tả được 124 nghị sỹ ủng hộ.

5 dự luật này khá giống nhau, khi tất cả các đảng đều nhất trí rằng chỉ những người trên 18 tuổi với tinh thần minh mẫn mới có thể đề nghị được chết nhân đạo nếu họ bị bệnh nặng vô phương cứu chữa và phải chịu những cơn đau thống khổ dày vò.

Tuy nhiên, các dự luật này phải trải qua một tiến trình pháp lý kéo dài và đối mặt với những khó khăn ở phía trước.

Dự luận sẽ được đem ra thảo luận chi tiết tại ủy ban các vấn đề hiến pháp của quốc hội để đúc kết thành một dự luật chung. Sau đó, dự luật chung này sẽ được Quốc hội thông qua lần cuối trước khi gửi lên Tổng thống Bồ Đào Nhà Marcelo Rebelo de Sousa phê chuẩn.

Hồi năm 2018, Quốc hội Bồ Đào Nhà đã phản đối một dự luật hợp pháp hóa cái chết nhân đạo.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP