Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

09/04/2016 - 14:43

Quốc hội chính thức phê chuẩn bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ

Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ.

Sáng nay (9/4), sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 21 thành viên Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả phê chuẩn bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 phiếu tán thành (89,47% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 442 phiếu tán thành (89,47% tổng số đại biểu Quốc hội)

3. Ông Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 404 phiếu tán thành (81,78% tổng số đại biểu Quốc hội).


3 tân Phó Thủ tướng: Trương Hoà Bình, Vương Đình Huệ, Trịnh Đình Dũng

4. Ông Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với 462 phiếu tán thành (93,52% tổng số đại biểu Quốc hội)

5. Ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với 459 phiếu tán thành (92,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

6. Ông Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ với 385 phiếu tán thành (77,94% tổng số đại biểu Quốc hội)

7. Ông Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 385 phiếu tán thành (77,94% tổng số đại biểu Quốc hội)

8. Ông Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 419 phiếu tán thành (84,82% tổng số đại biểu Quốc hội) 

9. Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương với 422 phiếu tán thành (85,43% tổng số đại biểu Quốc hội) 

10. Ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với 416 phiếu tán thành (84,21% tổng số đại biểu Quốc hội)

11. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng với 434 phiếu tán thành (87,75% tổng số đại biểu Quốc hội)

12. Ông Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với 420 phiếu tán thành (85,02% tổng số đại biểu Quốc hội)

13. Ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với 424 phiếu tán thành (85,85% tổng số đại biểu Quốc hội) 

14. Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với 300 phiếu tán thành (chiếm 60,73% tổng số đại biểu Quốc hội)

15. Ông Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 433 phiếu tán thành (chiếm 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội)

16. Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với 435 phiếu tán thành (chiếm 88,06% tổng số đại biểu Quốc hội) 

17. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với 386 phiếu tán thành (chiếm 78,14% tổng số đại biểu Quốc hội)

18. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với 463 phiếu tán thành (93,72% tổng số đại biểu Quốc hội)

19. Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 403 phiếu tán thành (chiếm 81,58% tổng số đại biểu Quốc hội)

20. Ông Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ với 358 phiếu tán thành (chiếm 72,47% tổng số đại biểu Quốc hội)

21. Ông Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam, giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với 389 phiếu tán thành (chiếm 78,74% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau khi nghe công bố kết quả, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ và, 18 Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ.

Ngọc Thành (Theo VOV)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP