Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

10/11/2016 - 14:20

Quốc hội dự kiến chất vấn về quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Trong 5 nhóm vấn đề được Tổng thư ký Quốc hội xin ý kiến đại biểu có nội dung về tinh giản biên chế, đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Để chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Quốc hội khóa 14, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu về dự kiến các nhóm vấn đề chất vấn.

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 sẽ dành 3 ngày cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Giang Huy

Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất là đánh giá tổng thể, phương án xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ, kém hiệu quả, các dự án đã có quyết định đầu tư nhưng không triển khai, để hoang hoá, lãng phí, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; Giải pháp củng cố hệ thống bán lẻ hàng hoá thích ứng với hội nhập quốc tế; Chính sách đột phá phát triển ngành ôtô; Phương án kiểm tra, đánh giá chất lượng, quy hoạch các công trình thuỷ điện, thủy lợi...

Nhóm vấn đề thứ hai, Quốc hội dự kiến chất vấn tình hình thực hiện Luật Đầu tư công, giải pháp cụ thể để huy động nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển, kiểm soát lãng phí trong đầu tư công; Phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước, đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh...

Nhóm vấn đề thứ ba về tình hình thực hiện chương trình cải cách giáo dục và đào tạo, đổi mới giáo dục toàn diện thông theo Nghị quyết 88 năm 2014 của Quốc hội khoá 13...

Cũng trong nhóm vấn đề này, Quốc hội dự kiến chất vấn việc thực hiện đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, giảm áp lực và tốn kém cho xã hội; giải pháp để ổn định việc tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông và đại học trong giai đoạn 2016 - 2020.

Nhóm vấn đề thứ tư là việc thực hiện chính sách, pháp luật về xử lý chất thải của các cơ sở công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, khu dân cư; xử lý trách nhiệm các cơ quan liên quan đến việc thẩm định triển khai các dự án để xảy ra sự cố môi trường; quản lý, khai thác tài nghiên, khoáng sản...

Nhóm vấn đề cuối cùng là về tinh giản biên chế, thực hiện đề án vị trí việc làm; giải pháp cải cách tiền lương, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật công vụ, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ...

Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong 3 ngày (15, 16, 17/11).

Theo Vnexpress

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP