12/11/2015 - 14:44

Quốc hội duyệt 239.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo

TTH.VN - Quốc hội đã biểu quyết thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững với tổng đầu tư hơn 239.000 tỷ đồng

Sáng nay (12/11), Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, gồm Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã được Quốc hội thông qua với 88,26% tổng số đại biểu tán thành.

quoc hoi duyet 239.000 ty dong xay dung nong thon moi va giam ngheo hinh 0
Kết quả biểu quyết thông qua 2 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Nghị quyết nêu rõ, mục tiêu tổng quát của chương trình xây dựng nông thôn mới là có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh, trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao.

Trong đó đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Phạm vi thực hiện tại các xã trên phạm vi cả nước.

Tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 193.155,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 63.155,6 tỷ đồng; ngân sách địa phương 130.000 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đặt mục tiêu thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tăng thu nhập của người nghèo giai đoạn 2016-2020.

Chương trình nhằm góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân 1,0%-1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có phạm vi thực hiện trên cả nước, trong đó ưu tiên tập trung các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo (nay là 64 huyện nghèo); các huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu, thôn, bản đặc biệt khó khăn (Chương trình 135).

Tổng mức vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tối thiểu là 46.161 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng và ngân sách địa phương: 4.712 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục rà soát 21 chương trình mục tiêu được ban hành kèm theo Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; loại bỏ các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu trùng lặp với mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP