Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

25/10/2018 - 09:07

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở đánh giá, sắp xếp cán bộ

Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này rất quan trọng bởi đây là cơ sở để đánh giá cán bộ trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Đảng vào cuối năm.

Hôm nay (25/10), Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố ngay trong ngày.

Một lãnh đạo VPQH cho biết, khi công bố kết quả, Quốc hội sẽ mời tất cả Bộ trưởng, trưởng ngành, gồm cả người không phải ĐBQH đến nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín

Phiếu tín nhiệm dành cho 4 khối là Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ có màu sắc khác nhau để thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

Trong mỗi lá phiếu sẽ có 3 ô: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để các ĐBQH đánh giá. Việc tổng hợp phiếu và phân tích kết quả phiếu sẽ được thực hiện toàn bộ bằng máy.

Theo Điều 18 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Trong 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước vào năm 2013, 2014, chưa có trường hợp nào có kết quả lấy phiếu tín nhiệm với quá nửa tổng số ĐBQH đánh giá “tín nhiệm thấp” để có thể xin từ chức theo quy định. Đồng thời, cũng chưa có trường hợp nào có kết quả từ 2/3 tổng số ĐBQH trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”, Uỷ ban TVQH trình Quốc hội bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm.

Lãnh đạo VPQH này cũng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này rất quan trọng bởi đây là cơ sở để đánh giá cán bộ trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Đảng vào cuối năm nay và cũng là một trong những căn cứ để đánh giá, bố trí cán bộ, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP