Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

09/03/2016 - 14:24

Quốc hội sẽ dành 12 ngày xem xét quyết định công tác nhân sự

Theo dự kiến, từ ngày 4-16/4/2016, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII.

Báo cáo về chuẩn bị cho kỳ họp 11, Quốc hội khoá XIII tại phiên họp 46 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sáng 9/3, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về công tác nhân sự, sau khi có quyết định của các cấp có thẩm quyền, dự kiến chương trình nhân sự khoảng 12 ngày.

Theo dự kiến chương trình, ngày 4-16/4/2016, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định về công tác nhân sự Nhà nước. Chương trình cụ thể sẽ được trình Quốc hội tại phiên họp trù bị của Kỳ họp khoá 11.

Như vậy, dự kiến thời gian tiến hành kỳ họp 11 Quốc hội khoá XIII là 22,5 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 16/4.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Tại kỳ họp này, 7 dự án luật sẽ được xem xét, thông qua gồm: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Liên quan dự án Luật Biểu tình trước đây dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp 11, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết tiếp tục để Chính phủ chuẩn bị kỹ nhằm đảm bảo sự thống nhất cao thì mới trình ra Quốc hội.

Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020. Quyết định kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Xem xét các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP