Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

29/03/2016 - 09:47

Quốc hội thảo luận báo cáo của Chủ tịch nước, Thủ tướng

Trước đó, ngày 22/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội.

Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ dành thời gian cả ngày hôm nay (29/3) để thảo luận tại Hội trường về các báo cáo nhiệm kỳ 2011-2016 của Chủ tịch nước; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

Báo cáo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình Quốc hội ngày 22/3 khẳng định, Chủ tịch nước đã thực hiện đầy đủ, có hiệu quả nhiệm vụ quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định, cũng như các các nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Ban Bí thư phân công.

Là người phụ trách cao nhất công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến việc giảm thiểu oan sai, đền bù bồi thường và xử lý trách nhiệm, tăng cường chất lượng, số lượng các chức danh tư pháp...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trình bày báo cáo công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội ngày 22/3

Về quốc phòng an ninh, với mối quan tâm lớn là vấn đề Biển Đông, Chủ tịch nước đã làm việc và có ý kiến tại các cuộc họp của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là với các Bộ Quốc phòng và Công an; chú trọng việc tăng cường lực lượng vũ trang, quan tâm đời sống quân nhân, chiến sĩ.

Chủ tịch nước cũng thường xuyên tìm hiểu đời sống của đồng bào trong và ngoài nước mỗi khi đi công tác địa phương và nước ngoài, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, động viên khối đại đoàn kết dân tộc... Đối ngoại cũng là lĩnh vực tích cực, với các hoạt động đối ngoại Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Trong công tác và sinh hoạt, Chủ tịch nước luôn phấn đấu thực hiện sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu nhà nước, giản dị, gần dân, trọng dân, toàn tâm toàn ý phục vụ Tổ quốc, nhân dân.

Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang cũng thừa nhận có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay. Trước một số vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng và bức xúc, Chủ tịch nước chưa thực hiện quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn những vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết, theo quy định của Hiến pháp do còn thiếu những cơ chế cụ thể, đủ hiệu lực để Chủ tịch nước thực hiện quyền này.

Về báo cáo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn, khách quan nhìn nhận những gì đã làm được, chưa làm được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong cả nhiệm kỳ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành tập trung kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm phát triển bền vững.

Ứng phó với những diễn biến khó lường của kinh tế thế giới, Chính phủ đã điều hành chủ động, linh hoạt và phối hợp giữa các chính sách để kiểm soát tốt lạm phát, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn và đạt mức tăng trưởng khá cao trong 5 năm 2011-2015.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh và đã đạt được kết quả bước đầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016

Chính phủ cũng đã tập trung thực hiện đạt những kết quả các đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kiến nghị với Đảng, Quốc hội nhiều quyết sách quan trọng về đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là Luật Biển Việt Nam và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị.

Trước tình hình diễn biến phức tạp ở Biển Đông, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định rõ lập trường và chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, được đồng bào ta trong và ngoài nước, cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ.

Đồng thời, Chính phủ đã chủ động chỉ đạo chuẩn bị các Đề án và đã báo cáo đề nghị đấu tranh pháp lý để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên các vùng biển và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam theo quy định của luật pháp quốc tế.

Trong lĩnh vực hội nhập quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh chủ động hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chấp hành nghiêm sự giám sát của Quốc hội theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã thực hiện đúng quy định trong các hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội....

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP