22/10/2015 - 10:52

Quốc hội thảo luận về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

TTH.VN - Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, hôm nay (22/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Quốc hội cũng đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; thảo luận về phương án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.  

Trước đó, trong ngày làm việc hôm qua, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), theo đó, một trong những sửa đổi quan trọng của dự án Luật nhằm khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước là việc bổ sung một số quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ, bao gồm quy định về điều kiện, nguyên tắc, thẩm quyền và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế trợ cấp, thuế tự vệ, quy định cả việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả các loại thuế này./.

PV/VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP