Giáo dục Tuyển sinh

05/04/2011 - 13:51

Quy chế hoạt động mới của trường tư thục

TTH - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục (có hiệu lực từ ngày 15/5/2011). Các quy định trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ.

Theo đó, trường phổ thông tư thục là cơ sở giáo dục phổ thông thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân tự đảm bảo kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hoạt động bằng vốn ngoài ngân sách Nhà nước; được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập và hoạt động giáo dục; Trường có nhiệm vụ và quyền hạn như trường công lập theo quy định trong việc thực hiện mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục và các quy định liên quan đến giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ... Trường chịu sự quản lý Nhà nước của UBND các cấp theo quy định của Luật Giáo dục và các quy định có liên quan khác; chịu sự quản lý trực tiếp của phòng GD&ĐT đối với trường tiểu học, trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS, của sở GD&ĐT đối với trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

PG
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP