11/05/2020 - 21:39

Quy chế hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm xuất sắc dự giải báo chí Hải Triều lần thứ I năm 2020

TTH.VN - Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều; Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I năm 2020 sẽ được tổ chức và tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2020). Để Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I đạt chất lượng cao, phản ánh chân thực sự đổi mới, phát triển cả về chất và lượng của báo chí Thừa Thiên Huế trong năm qua, đảm bảo đúng kế hoạch thời gian, Ban Tổ chức giải và Hội Nhà báo tỉnh thống nhất ban hành Quy chế hướng dẫn tuyển chọn tác phẩm (TP) xuất sắc dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I năm 2020, như sau:

I. Điều kiện tham dự:

1. Về tác giả: Là nhà báo chuyên, không chuyên và những người làm báo tự do trên địa bàn Thừa Thiên Huế và cả nước, có tác phẩm xuất sắc phản ánh về Thừa Thiên Huế được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo hình, phát thanh, báo điện tử…) được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

- Tác giả dự giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

2. Thời gian công bố tác phẩm:  TP báo chí đã được sử dụng từ ngày 01/04/2019 đến hết 31/03/2020 trên các phương tiện thông tin đại chúng nói trên.

3. Nội dung: Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, phản ánh kịp thời và sâu sắc tình hình thực tế, có tính phát hiện, phục vụ thiết thực sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phản ánh nỗ lực của cán bộ đảng viên và nhân dân Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, về biên giới, biển đảo của địa phương; các nhân tố mới trong công tác xây dựng Đảng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; XD nông thôn mới; XD khối đại đoàn kết toàn dân, các điển hình tiên tiến, lao động giỏi trong các lĩnh vực, Ngày chủ nhật xanh, XD đô thị thông minh. Đồng thời chú ý phản ánh những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, gây ô nhiễm môi trường…

Trọng tâm của TP cần tập trung phản ánh về xây dựng Đảng, những chương trình mục tiêu kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh là:

+ Công tác XD Đảng: Tuyên truyền phổ biến và triển khai đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống; tập trung vào các nghị quyết của Trung ương khóa XII; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Các chương trình XD phát triển cần tập trung vào Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XV về XD Thừa Thiên Huế thành những trung tâm lớn về văn hóa, du lịch đặc sắc của các nước; trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm y tế chuyên sâu của miền Trung và các nước; trung tâm khoa học công nghệ cao…

+ Chương trình XD, quy hoạch, phát triển đô thị; thủy lợi; an toàn giao thông; chương trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn và XD nông thôn mới…

+ Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử và cách mạng…

4. Yêu cầu về chất lượng và hiệu quả xã hội của tác phẩm: TP báo chí xuất sắc là TP thông tin chính xác, trung thực, khách quan, có tính phát hiện cao, những vấn đề mang tính chiến lược, những vấn đề dư luận xã hội đang quan tâm. Nếu là nhân tố mới, điển hình tiên tiến, phải được thể hiện hiệu quả trong sản xuất và đời sống. TP đề cập đến những vụ việc tiêu cực phải được các cơ quan có thẩm quyền kết luận là đúng sự thật mới xét chọn.

- TP đề cập đến lĩnh vực chuyên ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, lịch sử, còn có những ý kiến khác nhau thì phải được cơ quan có thẩm quyền chuyên ngành thẩm định bằng văn bản.

- TP báo hình cùng với chất lượng nội dung phải bảo đảm hình ảnh rõ, đẹp, các phỏng vấn ngắn gọn, âm thanh trong, rõ; âm thanh và hình ảnh có sự phối hợp hài hòa.

- TP phát thanh có chất lượng âm thanh rõ, thể hiện sinh động.

- TP ảnh báo chí phát đạt độ nét (không nhận ảnh xứ lý, bố cục ghép).

+ Không xét các tác phẩm văn học mang tính hư cấu.

II. Thể thức tuyển chọn:

1. Sơ tuyển: Tác giả là hội viên – nhà báo tự chọn TP xuất sắc gửi đến Ban Thư ký chi hội xét sơ tuyển. Ban Thư ký chi hội đề xuất với lãnh đạo cơ quan báo chí phối hợp với Ban Biên tập thành lập Ban Sơ tuyển tại cơ sở.

Lưu ý: BTC Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I không nhận TP của hội viên không qua sơ tuyển ở cấp chi hội cơ sở.

2. Chung khảo: TP đã qua vòng sơ tuyển ở cấp cơ sở mới hợp lệ dự chung khảo ở cấp tỉnh. Từng TP tham gia phải được chi hội đánh giá, nhận xét, xếp loại.

3. Đối với các tác giả ngoài cơ quan báo chí của tỉnh: Trực tiếp gửi TP về thường trực Ban Tổ chức là Văn phòng HNB để tổng hợp báo cáo Ban Tổ chức giao Ban Giám khảo tiến hành chấm sơ khảo trước khi đưa vào chấm chung khảo.

- Ban Giám khảo do Ban Tổ chức Giải Báo chí tỉnh thành lập sẽ chấm, thẩm định độc lập về chất lượng TP để xếp loại và đề nghị mức tặng thưởng.

4. Số lượng TP gửi dự giải: Trên cơ sở kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức, với khả năng thực tế, Ban Tổ chức và HNB tỉnh thống nhất như sau:

- Chi hội NB Báo Thừa Thiên Huế, Chi hội Đài TRT mỗi đơn vị xét chọn gửi tham dự từ 10 – đến 15 tác phẩm.

- Chi hội nhà báo Thường trú tại Huế xét chọn gửi từ 05 đến 07 TP.

- Các chi nhà báo hội khác từ 02 đến 03 TP.

- Tác giả tự do và ngoài tỉnh chọn 01 TP xuất sắc gửi đến Ban Tổ chức giải.

+ Các TP dự giải gửi đến Văn phòng HNB tỉnh, chậm nhất là ngày 23/5/2020 (nếu gửi theo đường bưu điện thì căn cứ vào dấu của bưu điện).

+ Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không tham dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lưu ý: Những tác phẩm gửi sau ngày 23/5/2020 sẽ không hợp lệ.

III. Về giải thưởng:

  • Giải Nhất của nhóm A, B, C mỗi giải là 15.000.000đ;
  • Giải Nhì của nhóm A, B,C mỗi giải là 10.000.000đ;
  • Giải Ba của nhóm A, B, C mỗi giải là 5.000.000đ;
  • Giải Khuyến khích trị giá: 3.000.000đ

+ Tổng cộng có tối đa 18 giải chính thức và một số giải khuyến khích (nếu có).

+ Trường hợp có tác phẩm xuất sắc, vượt trội, Ban Giám khảo đề xuất Ban Tổ chức trình Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xét tặng Giải đặc biệt là 20.000.000đ.

  • Các tác giả có TP đoạt giải thưởng, ngoài tiền thưởng theo qui định, sẽ được tặng Giấy Chứng nhận kèm theo biểu tượng Giải.

Lưu ý: Trường hợp TP dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I đoạt giải thấp nếu cùng thời gian và tiêu chí cũng gửi tham dự Giải Báo chí Quốc gia mà đoạt giải cao hơn thì TP đó sẽ được xem xét có thể điều chỉnh nâng lên bằng hạng của Giải Báo chí Quốc gia.

IV. Hồ sơ tham dự giải:

1. Tất cả các TP dự giải phải ghi rõ: Họ tên chính thức của tác giả (và bút danh), tên TP, thể loại báo chí, đơn vị, địa chỉ, điện thoại của tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng đăng ở báo, tạp chí, phát trên sóng của đài phát thanh, truyền hình nào (theo mẫu thống kê danh sách gửi kèm theo Quy chế này).

Lưu ý: Ban Tổ chức sẽ không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả hoặc nhóm tác giả đối với tác phẩm đoạt giải. Không nhận những tác phẩm không ghi tên tác giả rõ ràng.

2. Tác phẩm báo in: Phải là bản chính hoặc bản sao chụp từ báo in nhưng phải sạch, đẹp, rõ ràng. Nếu TP có sự tiếp nối nhỏ, lẻ phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy khổ A4 hoặc A3 và đánh số trang rõ ràng phần tiếp nối đó. TP báo in cùng chủ đề là chùm bài thì không dài quá 4 kỳ và phải được in trên các số báo nối tiếp liền nhau.

3. Tác phẩm phát thanh: Gửi USB hoặc đĩa CD ghi tiếng (đồng thời chuyển TP qua đường Email đến từng thành viên Ban Giám khảo kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài); kèm theo phần lời bình của TP trên giấy A4. Nếu là tiếng dân tộc phải có bản dịch ra tiếng phổ thông.

4. Tác phẩm báo hình: Gửi USB hoặc ổ cứng (đồng thời chuyển qua đường Email đến từng thành viên Ban Giám khảo kèm theo đường link tác phẩm trên trang điện tử của đài), mỗi đĩa chỉ ghi 01 TP và ghi rõ tên TP, tác giả, thể loại, thời lượng, thời gian phát sóng; kèm theo bản thuyết minh. Nếu là truyền hình tiếng dân tộc phải dịch ra tiếng phổ thông. Yêu cầu thời lượng (PS ngắn không quá 5 phút; PS dài không quá 15 phút; phim tài liệu không quá 30 phút, phim tài liệu nhiều tập không quá 03 tập. Nếu phim tài liệu có thời lượng dài hơn quy định sẽ bị phạm quy).

5. Tác phẩm báo điện tử: in trên giấy khổ A4 từ giao diện điện tử (ghi rõ tên báo, thời gian đăng tải, kèm đường link tác phẩm (không nhận TP đánh máy lại).

6. Ảnh báo chí: Cùng với ảnh đăng trên báo, gửi kèm ảnh phóng trên giấy ảnh cỡ 18cm x 24cm (ảnh đơn) và 12cm x 18cm (đối với ảnh trong nhóm ảnh hoặc PS ảnh).

7. Tác phẩm bị coi là phạm quy: Là những TP không đáp ứng đúng các quy định đã nêu trong Quy chế hướng dẫn này.

Trên cơ sở Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều, Ban Tổ chức ban hành Quy chế hướng dẫn tuyển chọn TP xuất sắc tham dự Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I năm 2020. Đề nghị Ban Thư ký các chi hội báo cáo lãnh đạo cơ quan báo chí phối hợp tuyển chọn; các tác giả tự do tự chọn TP xuất sắc nhất của mình gửi tham dự.

Ban Thư ký các Chi hội nhà báo căn cứ Điều lệ Giải Báo chí Hải Triều và nội dung Quy chế hướng dẫn này, thông báo đến từng hội viên, tổ chức sơ tuyển theo quy trình, tiêu chí gửi về Văn phòng HNB tỉnh đúng thời gia quy định trên.

Quy chế này được công bố rộng rãi trên báo in và điện tử của báo Thừa Thiên Huế, Đài TRT, Cổng thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, xin lên hệ với Thường trực BTC Giải Báo chí Hải Triều lần thứ I. ĐT: 0234 383 1442 - 091 412 6537.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP