12/01/2018 - 20:51

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ: Giải ngân 25 tỷ đồng trong năm 2018

TTH.VN - Thực hiện giải ngân đối với các dự án đã ký kết hợp đồng tín dụng và các dự án mới với tổng số tiền dự kiến 25 tỷ đồng là một trong các nội dung được đưa ra tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 do Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức chiều 12/1.

Năm 2017, Quỹ đã kiểm tra tiến độ thực hiện dự án và tiến hành giải ngân theo quy trình tín dụng số tiền gần 3,6 tỷ đồng, tính lũy kế đến nay đã giải ngân gần 12,4 tỷ đồng. Đến nay, Quỹ đã phê duyệt cho vay 3 dự án với tổng mức đầu tư là 78.5 tỷ đồng, giá trị cho vay là 23 tỷ đồng. Chưa xuất hiện các khoản nợ quá hạn, nợ xấu của các dự án vay vốn thuộc Quỹ.

Năm 2018, Quỹ tiếp tục tìm kiếm, giới thiệu, hỗ trợ, cho vay các chủ đầu tư thuộc danh mục đầu tư cho vay của Quỹ; làm việc trực tiếp với các ngành, các địa phương để đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp theo ngành, lĩnh vực và tại các địa phương...

L. Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP