21/07/2016 - 19:56

Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Ký kết hợp đồng tín dụng đầu tiên

TTH - Trên cơ sở xem xét thẩm định hồ sơ và được sự đồng ý của Hội đồng Qũy bảo lãnh tín dụng, chiều 21/7, Qũy Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Thừa Thiên Huế và Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng dự án trồng rừng kinh doanh gỗ nguyên liệu chế biến do Tiền Phong làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 39 tỷ đồng (dành trồng mới 1.000 ha rừng nguyên liệu gỗ xẻ, quản lý bảo vệ, chăm sóc rừng... tại các tiểu khu giải thửa lâm nghiệp thuộc 4 xã Hương Bình, Hương Thọ, Bình Thành và Bình Điền – thị xã Hương Trà); với thời gian thực hiện từ 2016-2030. Theo đó, ngoài vốn chủ sở hữu và vốn khác, vốn vay tại quỹ là 8 tỷ đồng.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP