Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

27/08/2017 - 19:17

Quy định chi tiết về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

TTH - Đó là một trong những điểm đáng chú ý nằm trong quyết định quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng (GPXD) trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành. Quyết định mới này có hiệu lực từ ngày 25/8/2017 và thay thế Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND ngày 27/8/2014.

Theo đó, Quyết định đã nêu cụ thể về điều kiện để được cấp GPXD; Điều kiện để được cấp GPXD có thời hạn; Các trường hợp không được cấp GPXD có thời hạn; Diện tích tối thiểu của khu đất xây dựng; Quy mô, kết cấu công trình cấp GPXD có thời hạn; Thời hạn tồn tại, bồi thường hay hỗ trợ công trình cấp GPXD có thời hạn; Các công trình được miễn cấp GPXD.

Ngoài ra, Quyết định cũng nêu rõ, công trình do cơ quan nào cấp giấy phép xây dựng thì cơ quan đó có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép xây dựng do cơ quan đó cấp. Công trình đủ điều kiện cấp phép xây dựng có thời hạn thuộc địa bàn cấp phép xây dựng của cơ quan nào thì được cơ quan đó cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép xây dựng có thời hạn do cơ quan đó cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Sở Xây dựng tổ chức thu hồi.

P. THÀNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP