Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

31/07/2016 - 13:50

Quy định CSGT xử phạt không cần lập biên bản từ 1/8 thế nào?

Theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

CSGT xử phạt mà không cần lập biên bản. Ảnh mang tính minh họa

Theo Nghị định 46/2016, hiệu lực ngày 1/8/2016, CSGT ra quyết định xử phạt dưới 500 nghìn đồng đối với tổ chức và dưới 250 nghìn đồng đối với cá nhân “Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông” mà không cần lập biên bản.

Cụ thể, Nghị định 46/2016, hiệu lực từ ngày 1/8/2016; Điều 56 của Luật Xử phạt vi phạm hành chính 2012, hiệu lực ngày 1/72013; Điều 15 Thông tư 01/2016/TT-BCA, hiệu lực từ ngày 15/2/2016, CSGT xử phạt vi phạm không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp: Xử phạt cảnh cáo; hoặc phạt tiền đến 250 nghìn đồng đối với cá nhân, 500 nghìn đồng đối với tổ chức.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Đối với các trường hợp xử phạt “Không lập biên bản vi phạm hành chính” nêu trên thì CSGT phải "Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính” tại chỗ, theo Điều 56 - Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản.

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250 nghìn đồng đối với cá nhân, 500 nghìn đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ.

Quy định này tạo điều kiện cho người vi phạm có thể giải quyết sớm nhất có thể vi phạm của mình, không buộc phải đợi trong vòng 7 ngày mới đi lấy quyết định xử phạt, nộp tiền kho bạc….

Trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Theo Tiền Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP