Kinh tế Kinh tế

04/08/2020 - 15:17

Quy định mới triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường

TTH.VN - Ngày 4/8, UBND tỉnh ban hành quyết định quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường (PAHT) trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/8/2020, thay thế Quyết định số 75 ngày 29/12//2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tiếp nhận thông tin phản ánh hiện trường

Quyết định này quy định việc tiếp nhận, xử lý PAHT của cá nhân, tổ chức thông qua hệ thống thông tin PAHT thuộc phạm vi quản lý của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích.

Theo đó, các PAHT của cá nhân, tổ chức được thực hiện thông qua các hình thức sau: Ứng dụng di động Hue-S (dịch vụ đô thị thông minh tỉnh); Cổng thông tin tương tác: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn; Tổng đài đô thị thông minh: 0815751575; Trang facebook đô thị thông minh: https://facebook.com/hueioc; Trang zalo đô thị thông minh: 0941260505; Thư điện tử: dttm@thuathienhue.gov.vn.

Thời gian tiếp nhận PAHT của cá nhân, tổ chức được thực hiện 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Quy trình xử lý PAHT sẽ được thực hiện qua 5 bước:

Bước 1: Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) thực hiện tiếp nhận phản ánh và phân phối cho cơ quan có trách nhiệm xử lý.

Bước 2: Nhân sự xử lý thuộc các cơ quan xử lý thực hiện tiếp nhận thông tin phản ánh từ IOC (chậm nhất trong vòng 30 phút).

Bước 3: Nhân sự xử lý thuộc các cơ quan xử lý thực hiện kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh:

Trong trường hợp đúng thẩm quyền cơ quan xử lý, nhân sự xử lý thực hiện công tác xác minh và xử lý theo quy trình xử lý phản ánh kiến nghị của đơn vị.

Trong trường hợp xét thấy không đúng thẩm quyền xử lý, nhân sự xử lý kích hoạt chức năng trả bước trước, đồng thời hỗ trợ ghi rõ đơn vị xử lý đúng để Trung tâm IOC phân phối cho các cơ quan, đơn vị có chức năng khác.

Bước 4: Lãnh đạo phê duyệt thuộc các cơ quan xử lý thực hiện phê duyệt kết quả xử lý PAHT:

Trong trường hợp nội dung xử lý chưa đảm bảo, lãnh đạo phê duyệt kích hoạt chức năng trả lại nhân sự xử lý để tiến hành lại theo yêu cầu. Trong trường hợp này, lãnh đạo phê duyệt có thể áp dụng hình thức sửa đổi nội dung xử lý để phê duyệt mà không cần trả lại nhân sự xử lý.

Trong trường hợp nội dung xử lý đảm bảo yêu cầu, lãnh đạo phê duyệt thực hiện kích hoạt chức năng phê duyệt để hoàn thành công tác xử lý PAHT của đơn vị.

Bước 5: Trung tâm IOC thực hiện kiểm tra, biên tập lại nội dung theo đúng quy định và công khai kết quả xử lý PAHT.

Tin, ảnh: Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP