Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

04/07/2019 - 10:10

Quy định mức hỗ trợ dịch tả lợn châu Phi

TTH.VN - Đối với lợn con, lợn thịt các loại bị dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) được Nhà nước hỗ trợ 25.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 30.000 đồng/kg lợn hơi…

Người dân Quảng Lợi chôn hủy lợn bệnh

Đó là quy định mức hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn bị DTLCP vừa được Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 793/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách, đối tượng hỗ trợ kinh phí trong phòng, chống bệnh DTLCP.

Theo đó, các đối tượng được Nhà nước hỗ trợ là người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi (cơ sở chăn nuôi) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP.

Ngoài ra, Nhà nước còn hỗ trợ cho các doanh nghiệp chăn nuôi nhỏ và vừa (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa là công ty con hoặc là công ty có vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn) có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh DTLCP với mức hỗ trợ: Đối với lợn con, lợn thịt các loại hỗ trợ 8.000 đồng/kg lợn hơi; đối với lợn nái, lợn đực đang khai thác được hỗ trợ 10.000 đồng/kg lợn hơi. Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tối đa không quá 30% số vốn bị lỗ do dịch bệnh sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng và tiền bồi thường bảo hiểm (nếu có)…

Tin, ảnh: Hoàng Triều

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP