Y tế - Sức khỏe Y tế - Sức khỏe

07/08/2010 - 05:47

Quy định về nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu Bảo hiểm y tế

TTH - Để thực hiện tốt nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, Sở y tế có công văn hướng dẫn và quy định đối với tuyến y tế cơ sở và từ tuyến II trở lên.

Theo đó, người tham gia BHYT cư trú hoặc công tác tại huyện nào thì đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh trạm y tế, bệnh viện huyện và tuơng đương trên địa bàn đó. Một số đối tượng tham gia BHYT nếu có yêu cầu thì Bảo hiểm xã hội hướng dẫn chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thuận tiện nhất. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến II trở lên khi phân bổ thẻ BHYT phải có ý kiến của Sở y tế (trừ các đối tượng theo quy định của Luật ).

Huế Thu
Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP