Giáo dục Tin tức giáo dục

26/11/2018 - 09:51

Quy hoạch cán bộ và tinh giản biên chế tại Học viện Âm nhạc: Trách nhiệm thuộc về tập thể

TTH.VN - Liên quan đến vụ việc quy hoạch cán bộ và tinh giản biên chế khiến một số cán bộ, giảng viên trong đơn vị bức xúc, ông Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc (HVAN) Huế thừa nhận có một số sai sót nhưng không có vai trò cá nhân mà trách nhiệm thuộc về tập thể.

Học viện Âm nhạc Huế - nơi xảy ra những vấn đề gây bức xúc trong cán bộ

Cán bộ bức xúc

Theo hướng dẫn số 61/HD-BCSĐ về Công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) nhiệm kỳ 2011 - 2016 và 2016 - 2021, đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2 - 3 người vào 1 chức danh; không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh. Đồng thời, không quy hoạch 1 người vào quá 3 chức danh, không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người.

Công văn số 40/CV-BCSĐ về việc triển khai quy hoạch cán bộ của Bộ VH TT& DL: "Chỉ quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại".

Bà L.T.H.V, cán bộ của HVAN Huế, phản ánh công tác quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2016 - 2021 và 2021 - 2026, của HVAN Huế được công bố có những điều bất thường. Danh sách quy hoạch không đảm bảo quy định theo hướng dẫn số 61/HD-BCSĐ về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH TT&DL). Có chức danh chỉ quy hoạch 1 người như vị trí Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, Phó phòng Công tác học sinh sinh viên, Giám đốc Trung tâm Biểu diễn âm nhạc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Bảo tồn âm nhạc, Giám đốc Trung tâm Thông tin - thư viện, Trưởng khoa Thanh nhạc, Trưởng khoa Piano.... Riêng bà Trương Thị Lệ Thương, hiện là Phó trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên được quy hoạch cùng lúc 4 chức danh, gồm Trưởng phòng và Phó phòng Hành chính tổng hợp, Trưởng phòng và Phó phòng Công tác học sinh sinh viên.

Ngoài ra, còn có nhiều trường hợp quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm. Cụ thể, ông Nguyễn Thành Nhẫn, Giám đốc Trung tâm Thông tin - thư viện; ông Lê Hồng Lĩnh, Phó khoa Sáng tác, chỉ huy, âm nhạc học; bà Nguyễn Thị Hà, Phó trưởng khoa Piano... đều được quy hoạch lại vị trí cũ mà họ đang đảm nhiệm.

Một số cán bộ HVAN Huế cũng bức xúc về công tác tinh giản biên chế. Ông H.H.T, cán bộ HVAN Huế cho biết, đã nhận được thông báo nằm trong diện tinh giản biên chế cùng với 3 người khác. Bản thân ông không đồng tình do danh sách này không được tổ tư vấn thống nhất và không được thông qua tập thể lãnh đạo. Việc HVAN Huế lấy lý do ông không hoàn thành nhiệm vụ là không hợp lý. Quá trình công tác, mặc dù bị điều chuyển qua nhiều đơn vị thuộc HVAN nhưng ông vẫn làm tốt công việc được giao, nhiều lần được bằng khen, được công nhận là lao động tiên tiến.

Lãnh đạo thừa nhận có sai sót

Ông Hoàng Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc HVAN Huế cho biết, về quy hoạch cán bộ, đề án quy hoạch có hai giai đoạn và được làm từ năm 2017. Năm 2018, HVAN Huế không triển khai công tác quy hoạch cán bộ, song sau ngày 1/10/2018, Bộ VHTT&DL có quyết định 3646/QĐ-BVHTTDL về quy định cơ cấu tổ chức bộ máy HVAN Huế, thì tập thể lãnh đạo HVAN Huế đã họp để điều chỉnh chức danh các đơn vị, cá nhân đúng theo quy định (của quyết định mới). Điều này nảy sinh vấn đề có cán bộ hiểu nhầm là quy hoạch lại.

Lãnh đạo HVAN Huế khẳng định sẽ rà soát tổng thể quy hoạch cán bộ trong quý I của năm 2019

Theo ông Sơn, trong quy hoạch cán bộ năm 2017, quá trình triển khai tiến hành 4 vòng: chuẩn bị danh sách, tập thể lãnh đạo bỏ phiếu, tập thể cốt cán bỏ phiếu và quay trở lại tập thể lãnh đạo thống nhất xem xét trước khi quyết định. Qua mỗi vòng, cán bộ phải được hơn 50% số phiếu ủng hộ mới vượt qua để xét vòng tiếp theo, vì thế xảy ra tình trạng có những vị trí không có người hay có chức danh chỉ quy hoạch 1 người. Cũng theo ông Sơn, HVAN Huế không quy hoạch ngang trong cùng 1 đơn vị trực thuộc học viện nhưng có điều chỉnh, quy hoạch ngang ở các đơn vị (thuộc học viện). Riêng trường hợp có cán bộ được quy hoạch cùng lúc 4 chức danh, ông Sơn cho rằng, có thể đã sai sót và sẽ khắc phục. “Lãnh đạo HVAN Huế sẽ rà soát tổng thể quy hoạch cán bộ vào quý I / năm 2019, đảm bảo khách quan, đúng quy định”, ông Sơn khẳng định.

Đối với đề án tinh giản biên chế có hai giai đoạn là 2016 – 2021 và 2021 – 2026, thời điểm làm đề án, Phòng Tổ chức Cán bộ (nay là bộ phận Tổ chức cán bộ thuộc Phòng Hành chính tổng hợp, thay đổi sau quyết định 3646/QĐ-BVHTTDL), đã làm quy trình từng bước theo các hướng dẫn của Bộ VHTT&DL. Song, giai đoạn 1 (2016 – 2021) lãnh đạo HVAN Huế thống nhất đưa danh sách dự kiến những người thuộc diện tinh giản để các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan góp ý. Theo nguyên tắc, danh sách này phải được xếp thứ tự sau đề án giai đoạn 1 và ghi rõ thông tin “dự kiến”, song bộ phận làm công tác này đã sai sót không đưa từ “dự kiến” vào danh sách; đồng thời, sắp xếp danh sách này ngay sau tờ thông báo có chữ ký của Giám đốc HVAN Huế nên nảy sinh tình trạng hiểu nhầm.

Ngay sau khi các cá nhân liên quan bức xúc, lãnh đạo HVAN Huế đã mời các bên liên quan họp để giải quyết và khắc phục. HVAN Huế cũng đã báo cáo vụ việc lên Bộ VHTT&DL và được Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ VHTT&DL thống nhất giai đoạn 1 không tinh giản biên chế vì HVAN Huế đang còn biên chế dự phòng. Hiện, những cán bộ như ông H.H.T và bà N.T.H.N (người cũng có phản ánh liên quan đến bức xúc về tinh giản biên chế) được tạo điều kiện học bổ sung các chứng chỉ để chuyển ngạch. Cơ bản, những vấn đề bức xúc liên quan đến công tác tinh giản biên chế đã được giải quyết.

Cần giải quyết triệt để

Đặt câu hỏi về trách nhiệm sau những sai sót vụ việc, ông Sơn khẳng định, cả hai vụ việc nói trên đều thông qua tập thể lãnh đạo biểu quyết và đó là trách nhiệm tập thể, hoàn toàn không có vai trò cá nhân. Dù có những sai sót đáng tiếc, song không có ai đứng đằng sau vì mục đích cá nhân để giải quyết việc tinh giản biên chế hay quy hoạch cán bộ.

Thực tế, hai vụ việc trên đã và đang được giải quyết, song vẫn đang còn những dư luận trong cán bộ tại HVAN Huế và trong xã hội. Theo nhiều cán bộ tại HVAN Huế, những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ tại đơn vị này không phải mới xuất hiện và đã tồn tại trong nhiều năm, để xảy ra nối tiếp những vấn đề gây bức xúc trong cán bộ, giảng viên, ảnh hưởng đến uy tín đơn vị. Những vấn đề trên tạo ra bất lợi khi bối cảnh tuyển sinh hiện nay đang có nhiều khó khăn. Vì thế cần có những giải quyết triệt để, tránh để lặp lại những vụ việc tương tự. Ngay những vấn đề cán bộ, giảng viên tâm tư cũng cần kịp thời nắm bắt, giải quyết.

Đối với hai vụ việc đã nói, khi đã thừa nhận những sai sót, cũng cần phải có hướng giải quyết, xử lý cá nhân, tập thể để xảy ra sai sót. Cách giải quyết cần rốt ráo, hợp tình hợp lý để tạo niềm tin cho xã hội đồng thời ổn định tình hình, tâm lý cán bộ, giảng viên.

Bài, ảnh: Hữu Phúc

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP