07/08/2018 - 20:27

Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp theo hướng thu gọn

TTH - Sáng 7/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị "Tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019".

Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề ra nhiệm vụ chính, gồm: rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp theo hướng thu gọn đầu mối; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học; quan tâm đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra và nâng cao chất lượng dạy học.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến được thảo luận, như: không có biên chế cho bí thư chi đoàn trong trường học và nhân viên bảo vệ ở các điểm lẻ của các trường sẽ rất khó khăn, ma túy đang đe dọa học sinh, thiếu nhà công vụ cho giáo viên; giải quyết chỗ học cho học sinh Trường Huế Star và Trường Trần Hưng Đạo sau khi hai trường này giải thể; định hướng nghề nghiệp cho học sinh…

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận cờ thi đua của Chính phủ về “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017”.

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP